Kuukausittainen arkisto: maaliskuu 2014

Oletko työn loppuessa oikeutettu työhön toisessa konserniyrityksessä?

Aluepäällikkö A työskenteli aluepäällikön tehtävässä yhtiössä Y Oy. Yhtiö Y irtisanoi A:n työsuhteen perusteenaan taloudelliset ja tuotannolliset syyt. Lisäksi A oli irtisanomisen aikaan vieläpä vanhempainvapaalla, mutta se olisi oman tarinansa aihe. Ehkä taustasyy irtisanomiseenkin, ehkä ei.

Yhtiö Y kuului konserniin, jonka emoyhtiö oli YX Oy.
Työnantaja Y:n määräysvallassa oleviin yhtiöihin oli ennen A:n työsopimuksen irtisanomiseen johtaneiden yhteistoimintaneuvottelujen aloittamista, niiden aikana ja niiden jälkeen, sekä myös irtisanomisaikana haettu uusia työntekijöitä. Ainakin osa avoinna olleista työpaikoista oli koskenut samaa tai samankaltaista työtä kuin aluepäällikkö A oli työsuhteensa aikana tehnyt. Osa avoinna olleista työpaikoista oli ollut muuta työtä, jota A olisi osaamisensa ja kokemuksensa perusteella ollut kykenevä tekemään. A:lle ei näitä tehtäviä tarjottu.

Yhtiö Y kiisti aluepäällikkö A:n vaatimukset korvauksesta työsopimuksen laittomaan päättämiseen liittyen sillä perusteella, että ”yhtiön fyysinen toiminta on päättynyt”. Vaikka näin olisikin ollut, oli Yhtiö Y kuitenkin siis ottanut uusia työntekijöitä muihin samojen henkilöiden määräysvallassa oleviin yhtiöihin ja tässä onkin jutun juoni.

Työsopimuslain 7 luvun 4 §:ssä nimittäin säädetään työn tarjoamis- ja koulutusvelvollisuudesta. Sen kolmannen momentin mukaan, jos työnantajalla, joka tosiasiallisesti käyttää henkilöstöasioissa määräysvaltaa toisessa yrityksessä ei ole tarjota työntekijälle työtä, on hänen selvitettävä, voiko hän täyttää työn tarjoamis- ja koulutusvelvollisuutensa tarjoamalla työntekijälle työtä muista määräysvallassaan olevista yrityksistä.

Siis vähintäänkin selvitettävä. Näin ei kuitenkaan ollut tapahtunut ja niinpä työnantajalla tarjottavana olevan työn määrä ei siis ollut vähentynyt laissa tarkoitetulla tavalla olennaisesti ja pysyvästi. A olisi ollut todennäköisesti sijoitettavissa toisiin tehtäviin.
Työoikeuden alalta löytyy pieniä, mutta merkityksellisiä asioita, kun sen tuntee. Meidän lakimiehemme tuntevat.

www.mot.fi.

 

Juha Häkkinen Toiminnanjohtaja SMKJ ry

Juha Häkkinen
Toiminnanjohtaja
SMKJ ry