Kuukausittainen arkisto: tammikuu 2011

Kiinnostaako myynti- ja markkinointiala työurana?

Oletko kiinnostunut myynti- ja markkinointialasta tulevaisuuden työuranasi tai ehkä olet jo alalla toimiva nuori? Onko mielessäsi asioita, jotka estävät mielestäsi alalle lähtemisen - monet niistä ovat myyttejä.

Akavaan kuuluva Myynnin ja markkinoinnin ammattilaiset SMKJ on avannut nuorisotoiminnan uudet nettisivut osoitteessa http://www.youngsales.fi  Sivuston tarkoituksena on jakaa nuorille tietoa myynti- ja markkinointialasta sekä SMKJ:n jäsenyyden hyödyistä. Youngsales.fi -sivut on suunnattu myynnistä ja markkinoinnista kiinnostuneille opiskelijoille sekä jo työelämässä toimiville busineksen ammattilaisille.

Sivustolla pyritään lisäämään nuorten tietoutta myynti- ja markkinointialasta uravaihtoehtona sekä vahvistamaan alan imagoa ja kiinnostavuutta. SMKJ:n oppilaitosyhteistyön tavoitteena on tukea myynnin ja markkinoinnin opetuksen kehittämistä ja vahvistaa opetuksen työelämälähtöisyyttä.

Tutustu sivuihimme!

Myyntimiehet suhtautuvat epäillen tieliikenteen ruuhkamaksuihin

Myynnin ja markkinoinnin ammattilaiset suhtautuvat perin epäillen liikenneministeriön kaavailuihin yksityisautoilun ruuhkamaksujen käyttöönottamisesta. Siitäkin huolimatta, että liikenneministeriö on ilmoittanut, että autoilijoiden verokuormaa ei suunnitellussa uudistuksessa lisättäisi.

Historia osoittaa valitettavasti toista ja sen takia ei näitä esityksiä kuullessaan oikein viitsi lippalakkia ilmaan riemusta viskata, toteaa Akavaan kuuluvan Myynnin ja markkinoinnin ammattilaiset SMKJ:n toiminnanjohtaja Juha Häkkinen. Liitto edustaa yli 26 000 työssään yksityisautoa käyttävää palkansaajaa

-      Liikenteeltä kerätyt uudet maksut ovat jääneet aina entisten maksujen päälle. Jos aikaan todella saataisiin toimiva liikenteen ohjauskeino, niin mikäpä sitten. Ei kuitenkaan ole takeita siitä, että joukkoliikenteen käyttö samaa tahtia maksujen kanssa lisääntyisi.

Maksuja peritään, tieverkko rapistuu

Suhtautuminen tieliikenteeseen ja liikenneväylien rahoitukseen närästää työssään yksityisautoa tarvitsevia ja monia muita tienkäyttäjiä muutenkin. Jo nyt tieliikenteeltä peritään erilaisia maksuja kahdeksan kertaa tienpitoon käytettävä määrä, mutta samalla tiestön kunto rapistuu jatkuvasti.

Ylimalkaan Juha Häkkinen on huolestunut siitä, että tieliikenteen varassa toimivan laajan maan liikenneongelmat kuvitellaan ratkaistavan henkilöautoliikennettä rajoittamalla ja esimerkiksi junaliikennettä kritiikittömästi tukemalla. Tieliikenne on kuitenkin harvaan asutussa maassa se ainoa toimiva ja kaikkialle yltävä liikennemuoto. Kerätäänkö todellakin näin rahat rautatieverkostolle, vaikka ilmeisesti yhdeksän kymmenestä liikennesuoritteesta tehdään tulevaisuudessakin autolla? Ei kuulosta reilulta eikä viisaalta, Häkkinen toteaa.

Usko vilpittömyyteen ja toimivuuteen puuttuu

Myynti- ja markkinointiammattilaiset näkevät ehdotetussa mallissa muitakin ongelmia:

-          Järjestelmä olisi jo sellaisenaan kallis ja jo sen rakentamisen kustannukset perittäisiin varmasti auton käyttäjiltä. Ja se olisi järjestelmä, jossa reaaliajassa seurattaisiin ihmisten tekemistä ja liikkumista, haluammeko tällaista? Entä miten huomioitaisiin kulujen korvaaminen niille palkansaajille, jotka joutuvat käyttämään omaa autoaan työajoihin?

Toiminnanjohtaja Häkkinen ei muuta kantaansa, vaikka asiaa perusteltaisiin taloudellisestikin. Liikenneministeriön selvityksen mukaan ruuhkamaksut tuottaisivat esimerkiksi Helsingin seudulla vuodessa noin 210 miljoonaa euroa.

-          Niin, ja sitten sama rahasumma voitaisiin vähentää pois vaikkapa valtion osuudesta tuon alueen liikenneinfran rakentamiseen tai kunnossapitoon. Rahan käyttökohde voisi olla vaikka jokin aluepoliittinen ratahanke jossakin muualla Suomessa ja tulos autoilijan ja maksajan kannalta lähes puhdas nolla.

Usko lopputuloksen toimivuuteen ja vilpittömyyteen puuttuu lähes täysin. Vaarana on, että luodaan taas uusi veronluonteinen maksujärjestelmä yksityisautoilun taakaksi, kiteyttää Häkkinen